Kiinteistönhuolto Rovaniemi

Kiinteistönhuoltoa tarjoamme Rovaniemen alueella. Asiakkaitamme ovat erilaiset taloyhtiöt, yritykset ja tehtaat sekä Rovaniemen seurakunta. Tarjoamme kokonaisvaltaista kiinteistönhoitoa kaikissa kohteissa läpinäkyvästi ilman ylimääräisiä piilokustannuksia.

Kiinteistönhuolto kannattaa kilpailuttaa - ei pelkästään hinnan, vaan myös työn laadun takia. Olemme mukana huolehtimassa siitä, että kiinteistöjen piha-alueet pysyvät käyttäjälleen turvallisena ja ongelmattomana vuodenajasta riippumatta. Kiinteistö huolletaan ammattitaidolla jolloin kiinteistön arvo pysyy ja korjauskulut pysyvät hallinnassa.

Vikapalvelumme päivystää kellon ympäri 24h vuorokaudessa. Jos kohtaat ongelmia niin soita meille numeroon 040 7665 568.

Ota yhteyttä

Kaikenkattavaa kunnossapitoa

Tarjoamme osaamistamme seuraaviin kiinteistönhuollon tarpeisiin:

 • Päivystys 24 h kelloon katsomatta
 • Erilaiset vihertyöt ja ulkoalueiden huollot: erilaiset puutarhatyöt ja pensaiden leikkaukset, kitkennät sekä haketukset
 • Siivouspalvelut
 • Ovenavaukset
 • Kiinteistön kunnon valvonta
 • Ruohonleikkuu
 • Kaikenlaiset viherpalvelut
 • Ulkoalueiden huollot
 • Lehtien siivous ja poisvienti
 • Liputukset
 • Erilaiset lumityöt: lumen auraus, lastaus ja poisvienti
 • Hiekoitukset ja hiekanpoistot
 • Muuttoilmoitukset ja vikailmoitukset
 • Yleisimmät remontit
 • Kohteessa suoritettavat valvontatehtävät
 • Erilaiset asennustyöt
 • Kiinteistöjen tekniset kunnossapidot
 • Tarvikkeiden ja varaosien hankinta, esim. pyörätelineet ja varaosat
 • Muut huolto- ja kunnossapitotyöt vuodenajasta riippumatta
 • Energianseurantapalvelu

Kiinteistönhuolto ja maanrakennus Martin Oy on luotettava kumppani Rovaniemen alueella.

Olemme luotettava kumppani

Työt tehdään aina huolellisesti ja sovitun aikataulun mukaan. Työntekijämme ovat palvelualttiita, iloisia ja halukkaita tekemään työtä asiakkaiden eteen. Kouluttaudumme jatkuvasti alalla uuden talotekniikan suhteen, jotta pystymme tarjoamaan parasta laatua.

Käytössämme on ajanmukaiset työkoneet, joten kiinteistösi ja piha-alue pysyvät hyvässä kunnossa säilyttäen rakennuksen arvon. Kiinteistönhoitokoneemme pitävät sisällään tarvittavat lisävarusteet erilaisista pesureista keräävään harjaan ja auroista hiekottimiin sekä kauhaan asti. Taloyhtiöissä tarvittavat työkalut ostetaan suoraan taloyhtiön laskuun ilman lisäkustannuksia.

Haluatko tehdä töitä muiden alan ammattilaisten kanssa?

Soita tai laita avoin hakemus teemu.kajula@martinoy.fi. Olemme aina valmiita palkkaamaan luotettavia ja tunnollisia työntekijöitä asiakkaidemme kohteiden vaativiin kunnossapitotehtäviin.

Ota yhteyttä

    

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy (1625244-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teemu Kajula
040 766 5568
teemu.kajula@martinoy.fi

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
teemu.kajula@martinoy.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna