Kiinteistönhuolto

Tutustu kiinteistönhuollon palveluihimme.

Maanrakennus

Tutustu maanrakennuspalveluihimme.

Ota yhteyttä

Etsitkö uutta kumppania? Soita meille!

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy -
Paikallinen tekijä Rovaniemellä

 

Martin Oy tarjoaa luotettavaa, asiakaslähtöistä ja osaavaa palvelua kiinteistönhuollon ja maanrakennuksen saralla. Pääsääntöinen toimialueemme on Rovaniemi, mutta meidän työmiehiä ja kalustoa voidaan hyödyntää sopimuksesta kaikkialla Suomessa. 

Olemme olleet alalla vuodesta 2000 alkaen. Erinomaisen verkostomme avulla saat tarvittaessa kaikki palvelut yhden yrityksen kautta avaimet käteen -palveluna. Urakat pysyvät aina aikataulussa, sillä pystymme tarvittaessa toimittamaan kaluston lisäksi lisätyövoimaa kohteeseen nopeallakin aikataululla. Meillä on hyvät verkostot muihin maanrakennusalan sekä kuljetusalan yrityksiin.

Olemme mukana Lapin tämän hetken suurimmassa rakennushankkeessa. Meidät näkee urakoimassa Lapin Keskussairaalan laajennushankkeessa.

Vuosi 2019 on alkanut vilkkaasti

Martin Oy on ehtinyt urakoida Helsingistä Inariin. Kevään aikana Lapin Kuljetuksen työpäällikkönä vuosikymmenten ajan kannuksiaan hankkinut Eero Kajula siirtyy nyt vetämään Martin Oy:a.

Ota yhteyttä

Asiakkaamme saavat parasta palvelua

Toimintamme tähtää siihen, että loppuasiakas ei ole vain tyytyväinen vaan meidän kanssa halutaan solmia pitkäaikaisia asiakassuhteita. Toimintamme on lähtenyt liikkeelle kiinteistönhuollosta ja pienimuotoisesta viherrakentamisesta. Palveluidemme kehittyessä ja ammattitaidon karttuessa olemme siirtyneet tekemään myös suurempia urakoita erilaisissa kohteissa valtakunnallisesti.

Asiakaskuntamme koostuu Rovaniemen alueen kuluttajista, taloyhtiöistä sekä yrityksistä. Tarjoamme palveluita myös alueen maanviljelijöille, kaupungeille ja kunnille. Asiakkailta saadut erinomaiset palautteet rehellisestä ja suoraselkäisestä toiminnastamme varmistaa sen, että haluamme kehittää palveluidemme laatua jatkuvasti tekniikan kehittyessä.

Lähetä meille tarjouspyyntö

Saatuamme sinulta tarjouspyynnön tulemme aina veloituksetta kohteeseen tekemään katselmuksen ja kartoittamaan teidän toiveet ja tarpeet. Laadimme sinulle selkeän tarjouksen, josta selviää hinnan lisäksi sovitut työt kohteessa.

Kerrothan oman asemasi taloyhtiössä (hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä), taloyhtiön tai yrityksen nimen ja muut yhteystiedot ottaessasi meihin yhteyttä.

Huoltomme toimii 24h vuorokaudessa vuodenajasta riippumatta. Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy on luotettava kumppani Rovaniemen alueella.

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy (1625244-8)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Teemu Kajula
040 766 5568
teemu.kajula@martinoy.fi

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kiinteistöhuolto ja maanrakennus Martin Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
teemu.kajula@martinoy.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna